Yr ydyn ni'n ceisio cynyddu gwybodaeth o Abaty Cwmhir yn Sir Faesyfed, Powys, Cymru, lle credir bod Llywelyn Ein Llyw Olaf efallai wedi cael ei gladdu.

Yr ydyn ni'n gweithio drwy sgyrsiau, taflenni, llyfrynnau, teithiau a gweithgareddau eraill, sydd yn agored i'r cyhoedd yn ogystal â'r aelodau, i ymchwilio i hanes Canolbarth Cymru.
 
Yr ydyn ni'n cofio marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd, Llyw Olaf Cymru ar 11 Rhagfyr 1282 yn flynyddol, drwy gynnal gwasanaeth yn yr Abaty gyda arweinydd crefyddol ac ar ol y ddarlith flynyddol.
 
Yr ydyn ni'n trefnu pererindod o Ystrad Fflur i Abaty Cwmhir, 25 milltir ar draws  Canolbarth Cymru, bob blwyddyn ym mis Gorffennaf a drefnu taithiau eraill ym mis Rhagfyr.
 
Mae Ymddiriedolaeth Treftadaeth Abaty Cwmhir yn cymryd rhan weithredol mewn gwaith ymchwil i'w wneud â hanes pensaernïol yr Abaty, ei archaeoleg a ei le yn treftadaeth Cenedlaethol Cymru